Livsmedelsverket uttalar sig om
D vitaminberikning


Åsa Brugård Konde
Nutritionist
Avdelningen för råd och beredskap
Livsmedelsverket
"Bröd är ett livsmedel som äts av många och därför är D-vitaminberikning av bröd ett bra sätt att öka befolkningens intag av vitamin D. Livsmedelsverket välkomnar därför berikningen. Vår bedömning är dock att det i dagsläget inte är möjligt att införa krav på obligatorisk D-vitaminberikning av bröd."