Utrustningar för både små och stora bageriföretag

Viasoldes maskinprogram består av mindre maskiner och maskiner ämnade för stordrift. Viasoldes metod ger alltid exakt rätt mängd vitamin D per 100 g bröd. Metoden håller brödet färskt längre genom att starkt negativt påverka mögelsporerna. Detta understryks i EFSAs yttrande.
EFSA 2015;13(7):4148 ” The application of the UV treatment after baking is not expected to introduce any additional microbiological contamination. Rather, it is expected to reduce potential contaminations e.g mould spores from the process, which may occur during the cooling phase of the process”.
Vi samarbetar med