Med forskning i ryggen fokuserar Viasolde på bageriindustrins framtid.

Viasolde är ett forskningsbaserat bolag som bildades 2008. Metoden utvecklades på Chalmers tekniska högskola i Göteborg, Sverige.
Metoden är patenterad och godkänd av EFSA och EU kommissionen.
Viasolde utvecklar och bygger maskiner, solugnar, i passande storlekar. 
Viasolde ansvarar för kontroll, justering och underhåll av utrustningen.